Konceptutvecklare

Arbetsbeskrivning
Som konceptutvecklare kommer du att arbeta både strategiskt och operativt med Aros Bostads bostadsprojekt. Övergripande ansvar ligger i att i linje med Aros Bostads kärnvärden och kundlöften kvalitetssäkra den arkitektoniska ambitionsnivån i de tilldelade projekten. Konceptutvecklare ska på ett affärsmässigt och entusiasmerande sätt leda och stödja arkitekterna i tilldelade bostadsprojekt gällande arkitektoniska frågor. Konceptutvecklare ingår i Konceptutvecklingsavdelningen och koordinerar sitt arbete med Identitetsansvarig. Arbetet görs i tätt samarbete med avdelningarna för affärs- och projektutveckling samt försäljning och marknad. 

Arbetet kan bl a innefatta nedanstående uppgifter i olika bostadsprojekt;
- Ta fram för projekten målgruppsanpassade och unika designkoncept
- Identifiera för projektet viktiga byggnadstekniska detaljer och säkerställa att dessa realiseras
- Utgöra stöd i upphandling av arkitekt/landskapsarkitekt genom programformulering
- Delta vid projektstartmöte och presentera koncept för konsulter
- Upprätta materialbeskrivning och rumsbeskrivning till säljstart respektive anbudsförfrågan
- Leda arbetet med att ta fram visualiseringar till projektlansering och säljstart
- Ansvara för inredning av showroom och visningslägenhet

Din profil
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom konceptutveckling av bostäder. Du ska ha akademisk examen; har du även arkitektexamen är det meriterande. Vi söker dig med mycket god omvärldsbevakning gällande arkitektur och design samt en förståelse för vad som är värdeskapande i projekten. Mycket god förmåga kring idégenerering av koncept samt att leda, följa upp och tillse realiserbara designlösningar. Du ska ha god samarbetsförmåga och tycka om att vara spindeln i nätet och entusiasmera såväl medarbetare som arkitekter. Du ska inspireras av att arbeta i en omväxlande miljö och i en växande organisation. I rollen behöver du ha mycket god administrativ förmåga, kunna ta egna initiativ samt vara innovativ. Vi söker dig som är en utåtriktad person och har god social kompetens.

Ansökan
Skicka ansökan märkt ”Konceptutvecklare” med CV och personlig presentation till elisabet.forsell@arosbostad.se. Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt och inkomna ansökningar hanteras fortlöpande. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Elisabet Forsell på 073-552 07 00