Aros Bostad tillsätter ny ledning

Aros Bostadsutveckling AB (”Aros Bostad” eller ”Bolaget”) tillsätter ny ledning
för att ytterligare stärka positionen som framtidens bostadsutvecklare i
bostadsrättsföreningar med sund ekonomi. Grundarna kommer fortsatt vara
aktiva i Bolagets utveckling.

Magnus Andersson efterträder Samir Taha som verkställande direktör för Aros Bostad. Magnus har en bakgrund från Oscar Properties och Skanska och var tidigare COO och vice verkställande direktör i Aros Bostad. Han kommer tillsammans med Ken Wendelin, CFO och vice verkställande direktör för Aros Bostad, att leda Bolaget vidare mot nästa steg i utvecklingen. Ken Wendelin har en bakgrund från SEB Corporate Finance, Corem Property Group och Catella.

Grundaren Samir Taha kommer även fortsättningsvis, tillsammans med grundaren Per Rutegård, att vara aktiva i Aros Bostad genom sina respektive styrelseposter och Bolagets investeringskommitté. Därifrån kommer de gemensamt att stödja Aros Bostads utveckling genom ökat fokus på nya affärer och strategiska samarbeten. Utöver dessa två grundare består styrelsen för närvarande av grundaren Johan A. Gustavsson och Göran Cöster.

”Vi går nu in i nästa skede i vår utveckling och renodlar därför ansvaret i Aros Bostad. Genom att låta grundarna axla ett tydligt affärsutvecklingsansvar kommer vi på ett mer effektivt sätt kunna fokusera våra gemensamma krafter på att skapa nya lönsamma affärer i områden där vi kan utveckla stadsbilden med tidlösa och beständiga hem utan att tumma på hållbarhet eller kvalitet. Framgent är det vår ambition att - med de många projekt som går in i projekterings- och produktionsfas - kunna erbjuda än fler av våra kunder en bostadsupplevelse utöver det vanliga med genomtänkta bostäder där livet får ta plats”, säger Magnus Andersson, VD i Aros Bostad.

”Kärnan i vår verksamhet har sedan starten varit att skapa en bostadsupplevelse med själ och hjärta. Vi är lyhörda för hur människor vill leva och bo och varje enskilt projekt är väl omhändertaget och drivs med kompetens, närvaro och ett personligt engagemang. Vi ser oss också som ansvarsfulla bostadsutvecklare som överlämnar föreningar med en sund ekonomi. Den nya generationen i Aros Bostad med Magnus och Ken i spetsen tar nu vår affär till nästa nivå samtidigt som Per och jag kan fokusera på det vi är bäst på”, säger Samir Taha, partner och medgrundare av Aros Bostad.

 

För mer information, kontakta:

Magnus Andersson, VD i Aros Bostad

magnus.andersson@arosbostad.se

073-410 12 43

Samir Taha, partner/grundare av Aros Bostad

samir.taha@arosbostad.se

070-553 33 13

Aros Bostad projektstartar fem stadsvillor och 45 lägenheter i Bromma

Under 2010 erhöll Aros Bostad en markanvisning från Stockholms stad längs Tyska Bottens väg i Nockebyhov, Bromma. Detaljplanen för att uppföra cirka 50 bostäder som stadsvillor och lägenheter vinner nu laga kraft i och med att Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) inte beviljar prövningstillstånd för inkommet överklagande av detaljplanen. I gröna Nockebyhov med närhet till naturreservatet Judarn med omväxlande natur, planerar Aros Bostad för ett projekt med fem nya stadsvillor och 45 lägenheter. I ett lugnt och vattennära läge kommer dessa nya bostäder att erbjuda hög kvalitet och arkitektur.

Thomas Hollaus, Chef Affärsutveckling på Aros Bostad: 
”Vi är mycket nöjda över att äntligen kunna komma vidare med projektet och erhålla en lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål. Vi har jobbat med planen i dryga 7 år och kan nu äntligen påbörja genomförandet av projektet. Vi kommer nu jobba hårt för att komma igång och ta detta spännande bostadsutvecklingsprojekt till marknaden under 2017. Vår projektutvecklingsportfölj fortsätter att utvecklats positivt där allt fler projekt går in i en sälj- och genomförandefas under den närmaste framtiden, vilket känns tillfredsställande.”

För mer information, kontakta: 
Aros Bostad
Thomas Hollaus, Chef Affärsutveckling, Aros Bostad
Thomas.hollaus@arosbostad.se 
Tel: 073-510 09 50

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm. Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden med en underliggande utvecklingsvolym om cirka 11,5 mdkr, motsvarande cirka 3 500 bostäder.

Aros Bostad tecknar avtal med RO-gruppen avseende nyproduktion av 118 lägenheter på Gärdet i Stockholm

Projektet omfattar nyproduktion av 118 lägenheter om 1-6 rum och kök på Östhammarsgatan 70 på Gärdet i Stockholm. Projekteringen startar omgående med en beräknad första inflytt under våren 2019. Den totala entreprenadsumman uppgår till cirka 200 mkr.

Aros Bostad har tillsammans med Axeloth Arkitekter utvecklat ett projekt som tar till vara harmonin mellan de gamla funkishusen och de omkringliggande nybyggnationernas olika karaktärer. Resultatet är ett modernt och funktionellt boende i tiden. För mer information om projektet se: www.tegeludden.se

Thomas Hollaus, Bygg- och inköpschef på Aros Bostad: ”Vi är väldigt nöjda med att ha RO-Gruppen som samarbetspartner i detta projekt. De är ett växande bolag med stabil bakgrund och står för nytänkande, engagemang och kunskap inom bostadsbyggnation.”

Andreas Jaldevik, VD på RO-Gruppen: ”Vi är oerhört stolta att inleda detta samarbete med Aros Bostad. Upphandlingsprocessen har präglats av ömsesidighet och förståelse och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Aros Bostad som har flera intressanta och högkvalitativa projekt på gång.”

För mer information, kontakta: 
Aros Bostad 
Thomas Hollaus, Bygg- och inköpschef Aros Bostad
Thomas.hollaus@arosbostad.se
Tel: 073-510 09 50

RO-Gruppen 
Andreas Jaldevik, VD RO-Gruppen, 
andreas.jaldevik@ro-gruppen.se
Tel: 0709-99 83 10

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden med en underliggande utvecklingsvolym om cirka 11,5 mdkr, motsvarande cirka 3 500 bostäder. Läs mer på www.arosbostad.se

Vasakronan och Aros Bostad bygger bostäder i Kista

Kista är idag ett av världens ledande kluster för IT och Telecom. Här finns cirka 1 400 företag med aktörer som Ericsson, Microsoft, IBM och Samsung. Med en ägarandel som motsvarar 20 procent av beståndet är Vasakronan en av de största fastighetsägarna i området.

Nu fortsätter utvecklingen av Kista mot att bli en urban stadsdel som är levande både på dagen och på kvällen. Kontorsbebyggelsen ska blandas upp med mer service, restauranger och bostäder. Totalt planeras för 6 000 bostäder i området av olika fastighetsägare. För att realisera visionen arbetar Vasakronan tillsammans med Stockholms stad med att ta fram en ny detaljplan för kvarteret Hekla runt hela Grönlandsparken och Kistagången. Detaljplanen innebär, utöver bostadshuset, att de befintliga husen från 1970-talet rivs för att skapa plats för ett nytt kontorshus längs Kistagången och ett nytt hus vid Grönlandsparken. Avsiktsförklaringen mellan Vasakronan och Aros Bostad är det första steget i den del som avser bostadsutveckling och avsikten är att få fram en detaljplan som är antagen och har vunnit laga kraft senast Q2 2018.

  • Kista har gjort en fantastisk resa från industriområde till ett område för forskning och utveckling och vidare till ett av världens ledande ICT-kluster. Nu tar vi tillsammans med Aros Bostad ytterligare ett steg in i framtiden med målet att bidra till en levande stad även efter klockan 17. För det behövs bland annat fler bostäder och det här är ett första bidrag. Totalt har Vasakronan 125 000 kvm byggrätter i området som vi på sikt kan utveckla, säger Johanna Skogestig, chef Fastighetsinvesteringar.

  • Detta projekts centrala läge i Kista är synnerligen attraktivt för bostadsutveckling, med goda kommunikationer samt närhet till både service, handel och grönområden. Läget har alla förutsättningar för att bli ett attraktivt bostadsområde för såväl familjer som unga vuxna, säger Magnus Andersson, COO på Aros Bostad.

  • Vi är glada att få genomföra detta bostadsprojekt tillsammans med Vasakronan och därigenom vara med och bidra till Kistas utveckling mot en modern och levande urban stadsdel, säger Ken Wendelin, CFO på Aros Bostad.


För mer information, vänligen kontakta:

Johanna Skogestig
Chef fastighetsinvesteringar
Tel: 073-068 75 17
E-post: johanna.skogestig@vasakronan.se

Rebecca Liljebladh Thorell
Projektledare Kommunikation
Tel: 072-222 15 09
E-post: rebecca.liljebladh-thorell@vasakronan.se

Magnus Andersson
COO, Aros Bostad
Tel: 073-410 12 43
E-post: magnus.andersson@arosbostad.se

Ken Wendelin
CFO, Aros Bostad
Tel: 073-518 02 70
E-post: ken.wendelin@arosbostad.se

Vasakronan är Sveriges största fastighetsbolag med ett fastighetsbestånd värderat till cirka 116 miljarder kronor. Inriktningen är centralt belägna kontors- och butiksfastigheter i tillväxtregionerna Stockholm, Uppsala, Göteborg och Öresund. Inom cityhandel är Vasakronan störst i samtliga regioner. Fastighetsbeståndet omfattar 179 fastigheter med en total area på cirka 2,4 miljoner kvadratmeter. Företaget ägs till lika delar av Första, Andra, Tredje och Fjärde AP-fonden. Läs mer på www.vasakronan.se

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm. Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden med en underliggande utvecklingsvolym om cirka 11,5 mdkr, motsvarande cirka 3 500 bostäder. Läs mer på www.arosbostad.se

Aros Bostad vinner viktig dom i Mark- och Miljööverdomstolen och projektstartar cirka 140 lägenheter på Gärdet i Stockholm

Den sedan 2010 påbörjade detaljplanen för att uppföra bostäder i kvarteren Ordonnansen 5 & 6 på Gärdet i Stockholm vinner nu laga kraft i och med att Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) upphäver Mark- och miljödomstolens (MÖD) tidigare beslut om att överpröva den av Stockholms stad tidigare antagna detaljplanen för kvarteren.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB: ”Vi är mycket glada över att äntligen kunna komma vidare med projektet och erhålla en lagakraftvunnen detaljplan för bostadsändamål. Det är också glädjande att domslutet är såväl tydligt som definitivt och inte går att överklaga. Vi kommer nu att kraftsamla kring att komma igång och lansera detta spännande bostadsutvecklingsprojekt under 2017.
Aros Bostad har haft ett bra momentum när det gäller vår bostadsutvecklingsportfölj under de senaste åren. Vi ser nu en allt större del av vår projektportfölj gå från ett planeringsskede till en genomförandefas, vilket känns tillfredsställande.”

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, CEO/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver pågående bostadsutvecklingsprojekt olika utvecklingsskeden med en underliggande utvecklingsvolym om cirka 11,5 mdkr, motsvarande cirka 3 500 bostäder.

AROS BOSTAD ERHÅLLER AIFM-TILLSTÅND FRÅN FINANSINSPEKTIONEN

Aros Bostad erhåller tillstånd från Finansinspektionen enligt lagen (2013:561) om förvaltare av Alternativa Investeringsfonder (”LAIF”)

Finansinspektionens beslut grundar sig på lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder, (LAIF), 3 kap. 1 och 9 §§, 2013:561. Finansinspektionens beslut innebär att Aros Bostad ges tillstånd att förvalta alternativa investeringsfonder med investeringsstrategin fastighetsfondstrategier. Aros Bostad förvaltar för närvarande två alternativa investeringsfonder, Aros Bostad III AB och Aros Bostad IV AB med ett totalt eget kapital om cirka 1,7 miljarder kronor.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB: ”Vi välkomnar Finansinspektionens beslut och ser det som ett kvitto på att Aros Bostads höga ambitionsnivå när det gäller verksamhetsstyrning i kombination med vårt kontinuerliga arbete gällande processer och rutiner motsvarar de krav som idag ställs på en förvaltare av alternativa investeringsfonder.”

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, CEO/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver pågående bostadsutvecklingsprojekt olika utvecklingsskeden med en underliggande utvecklingsvolym om cirka 11,5 mdkr, motsvarande cirka 3 500 bostäder.