LMK INDUSTRI FÖRVÄRVAR 10 PROCENT I AROS BOSTAD

LMK Industri förvärvar 10 procent i Aros Bostad genom en riktad nyemission. Nyemissionen genomförs i syfte att skapa förutsättningar för att realisera Aros Bostads tillväxtplaner.

LMK Industris investering i Aros Bostad görs via dotterbolaget LMK Venture. LMK Industri grundades av Mikael Karlsson som även startade Axis tillsammans med Martin Gren i mitten av 1980-talet. Olle Isberg kommer att representera LMK Industri i Aros Bostads investeringskommitté.

”Olles djupa kunskap från fastighets- och finanssektorn tillför oss värdefull erfarenhet och kompetens när vi nu går in i nästa expansionsfas för bolaget” säger Samir Taha, verkställande direktör för Aros Bostad.

”Vi har följt Aros Bostad under lång tid och är glada över att ha fått möjligheten att investera i detta intressanta bolag med ett gediget track record och stor tillväxtpotential” säger Olle Isberg, Senior Advisor i LMK Industri.

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, verkställande direktör/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad investerar alltid sida vid sida med sina kapitalpartners i enskilda projekt eller större projektportföljer. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm. Huvudinvesterare är företrädelsevis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i sammanlagt ett 20-tal projekt med en total area om cirka 200 000 kvm och en total investeringsvolym om cirka SEK 6 miljarder.