AROS BOSTAD TECKNAR AVTAL MED ERLANDSSON BYGG AVSEENDE NYBYGGNATION I UPPSALA

Aros Bostad har tecknat avtal med Erlandsson Bygg avseende nybyggnation av 161 lägenheter i Rosendal, Uppsala. Den totala entreprenadsumman uppgår till cirka 260 mkr.

I Uppsalas nya stadsdel Rosendal planerar Aros Bostad för ett projekt med tre hus fördelat på 161 bostadsrätter samt lokaler för handel i bottenvåningen. Byggstart inleds under hösten.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB: ”Uppsala som region genomgår en stor förändring och vi ser fram emot att vara delaktiga i utvecklandet av Rosendal som en ny stadsdel. Detta är vår första byggstart i Uppsala, vilket vi tycker är riktigt kul. Det känns samtidigt tryggt att samarbeta med en etablerad part som Erlandsson Bygg när vi nu går mot byggstart i projektet.”

Kort om Rosendal: Uppsala expanderar snabbt och nu växer Rosendal fram som en helt ny stadsdel bara några minuter från Uppsala centrum. Rosendal ligger mitt i ett av Sveriges främsta kunskapskluster med två universitet och ett av landets största sjukhus som grannar.

Rosendal ska bli ett område med en mix av bostäder, handel, service, universitetsanknuten verksamhet med campuskaraktär och närhet till värdefulla park- och naturområden med höga rekreationsvärden. Området kommer att inrymma totalt cirka 4 500 bostäder.

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, verkställande direktör/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad investerar alltid sida vid sida med sina kapitalpartners i enskilda projekt eller större projektportföljer. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädelsevis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i sammanlagt ett 20-tal projekt med en total area om cirka 200 000 kvm och en total investeringsvolym om cirka SEK 6 miljarder.