AROS BOSTAD ERHÅLLER MARKANVISNING OM CIRKA 15 500 KVM VID ORMINGE CENTRUM FRÅN NACKA KOMMUN

Aros Bostad har erhållit en markanvisning om ca 15 500 kvm ljus BTA vid Orminge Centrum från Nacka kommun med målsättningen att bygga cirka 155 bostadsrättslägenheter.

Orminge är stadsdelscentrum för kommundelen Boo och knutpunkt för nordöstra Nacka. Upp till 1 400 nya bostäder, lokaler för handel och andra verksamheter, knytpunkt för bussar, ny infartsparkering och plats för kultur och rekreation finns med i utvecklingsplanerna för Orminge Centrum, som fyller 50 år 2017.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB: ”Vi är glada över att få ytterligare fotfäste i Nacka, en expansiv kommun som växer och utvecklas kraftigt. Orminge är ett intressant område i Nacka kommun med mycket stor utvecklingspotential. Lagom till sitt 50 års-jubileum planeras det för en stor upprustning och utveckling av Orminge. Läget för denna markanvisning är mycket attraktivt med goda kommunikationer och med nära tillgång till både service, idrotts- och grönområden. Aros Bostad ser fram emot att få vara med och utveckla Orminge när Nacka kommun beslutat sig för att ta detta steg.” 

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, VD/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad investerar alltid sida vid sida med sina kapitalpartners i enskilda projekt eller större projektportföljer. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädelsevis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i sammanlagt ett 20-tal projekt med en total area om cirka 220 000 kvm och en total investeringsvolym om cirka SEK 6,5 miljarder. Aros Bostad har nu ca 2 500 byggrätter under utveckling.