AROS BOSTAD FÖRVÄRVAR 100% AV AKTIERNA I VIGGBYHOLM UTVECKLINGS AB

Aros Bostad förvärvar samtliga aktier i Viggbyholm Utvecklings AB. Genom förvärvet skapar Aros Bostad förutsättningar för att utveckla cirka 23 000 kvm BTA bostadsbyggrätt samt cirka 8 000 kvm BTA kommersiell byggrätt motsvarande cirka 250 lägenheter och radhus i ett mycket attraktivt läge i Viggbyholm i Täby kommun.

Aros Bostad har tidigare samägt projektet tillsammans med externa investerare från vilka Aros Bostad nu förvärvar resterande 75 procent. Förvärvet går i linje med Aros Bostads strategi om fortsatt expansion och ökad närvaro i attraktiva tillväxtkommuner i Stockholmsregionen.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB:

”Vi tror fortsatt mycket på Täby, en expansiv kommun i stark tillväxt med ett utmärkt geografiskt läge vid Roslagsbanan. Viggbyholm är mycket attraktivt beläget i Täby med goda kommunikationer och med nära tillgång till både idrottsanläggningar, service, fritids- och grönområden. Genom denna transaktion står vi som ensamma ägare till ett markområde med en spännande utvecklingspotential i ett intressant läge för bostadsutveckling.”

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, VD/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädelsevis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i sammanlagt ett 20-tal projekt med en total area om cirka 250 000 kvm och en total investeringsvolym om cirka SEK 7,0 miljarder. Aros Bostad har nu ca 3 500 byggrätter under utveckling.