AROS BOSTAD FÖRVÄRVAR FASTIGHETEN FÖRMANNEN 1 I TÄBY

Aros Bostad har via en bolagsaffär förvärvat fastigheten Förmannen 1 i Täby av Aktiebolaget Ernst Norrthon. Förvärvet är det första inom ramen för den nya strukturen Aros Bostad IV AB. Fastigheten, som är belägen i det så kallade Pentaområdet mellan Roslagsbanan och Stockholmsvägen, omfattar cirka 10 300 kvm uthyrbar area och har Täby kommun som största hyresgäst.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB:

”Vi är glada över att kunna genomföra denna affär i ett mycket spännande utvecklingsområde i Täby. Läget är synnerligen attraktivt för framtida bostadutveckling genom områdets goda kommunikationer i kombination med dess närhet till både service och handel samt grönområden.”

För mer information, kontakta
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, VD/Partner
samir.taha@arosbostad.se 070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad investerar alltid sida vid sida med sina kapitalpartners i enskilda projekt eller större projektportföljer. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädelsevis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i sammanlagt 18 projekt med en total area om ca 165 000 kvm och en total investeringsvolym om ca SEK 5,5 miljarder.