AROS BOSTAD REKRYTERAR FÖRSÄLJNINGSCHEF SAMT ERFAREN KONCEPT & PROJEKTUTVECKLARE

Aros Bostad förstärker sin organisation inom områdena Försäljning och Koncept/Projektutveckling genom att rekrytera Ulrika Jakobsson och Elisabet Forsell.

Ulrika kommer närmast från Oscar Properties, där hon innehar rollen som tillförordnad försäljningschef. Hon har tidigare även arbetat som säljansvarig för nyproduktionsprojekt hos JM. Ulrika är utbildad civilekonom samt registrerad fastighetsmäklare.

Elisabet kommer närmast från Oscar Properties, där hon innehar rollen som designansvarig. Hon har tidigare även arbetat som arkitekt på Waldemarson Berglund Arkitekter. Elisabet är utbildad arkitekt, SAR/MSA.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB:

”Aros Bostad har under de senaste åren varit inne i en intensiv tillväxtfas och antalet bostadsprojekt växer löpande. Detta innebär även att antalet bostadsprojekt som kommer in i en projektutvecklings- och försäljningsfas ökar kraftigt de närmaste åren. I och med rekryteringarna av Ulrika och Elisabet förstärker vi Aros Bostads organisation inom områdena Försäljning och Koncept/Projektutveckling. De kommer med sin bakgrund och erfarenhet att vara ett välkommet tillskott till Aros Bostad i vår försatta expansion.”

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha
Verkställande direktör/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad investerar alltid sida vid sida med sina kapitalpartners i enskilda projekt eller större projektportföljer. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm. Huvudinvesterare är företrädelsevis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i sammanlagt ett 20-tal projekt med en total area om cirka 200 000 kvm och en total investeringsvolym om cirka SEK 6 miljarder.