AROS BOSTAD REKRYTERAR OCH FÖRSTÄRKER LEDNINGSGRUPPEN

Aros Bostad har rekryterat Magnus Andersson som COO/vVD. Han kommer även att ingå i bolagets ledningsgrupp. Magnus kommer närmast från befattningen som COO på Oscar Properties och har dessförinnan arbetat på olika befattningar inom Skanska, bland annat som VD för Skanska Bostadsutveckling i Storbritannien.

Aros Bostads CFO, Ken Wendelin, utses också till vVD och i och med ovanstående rekrytering kommer den nya ledningsgruppen att bestå av Samir Taha CEO, Per Rutegård CIO, Ken Wendelin CFO/vVD, Magnus Andersson COO/vVD och Thomas Hollaus, Director Construction Management and Procurement.

Samir Taha, CEO/Partner på Aros Bostadsutveckling AB: ”Aros Bostad har under de senaste åren varit inne i en intensiv utvecklingsfas och antalet utvecklingsprojekt växer löpande. Såväl storleken som komplexiteten i projektutvecklingsportföljen tilltar. Antalet bostadsprojekt som går in i en projekterings- och produktionsfas kommer att öka kraftigt de kommande åren och organisationen kommer att behöva expandera ytterligare. Magnus kommer med sin bakgrund från bygg- och bostadsutvecklingssidan, affärsutveckling och att bygga organisationer att utgöra en välkommen senior förstärkning av Aros Bostads ledning när vi nu går in i nästa expansionsfas för bolaget.”

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, VD/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad investerar alltid sida vid sida med sina kapitalpartners i enskilda projekt eller större projektportföljer. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädelsevis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i sammanlagt ett 20-tal projekt med en total area om cirka 200 000 kvm och en total investeringsvolym om cirka SEK 6 miljarder.