Aros Bostad tecknar avtal med RO-gruppen avseende nyproduktion av 118 lägenheter på Gärdet i Stockholm

Projektet omfattar nyproduktion av 118 lägenheter om 1-6 rum och kök på Östhammarsgatan 70 på Gärdet i Stockholm. Projekteringen startar omgående med en beräknad första inflytt under våren 2019. Den totala entreprenadsumman uppgår till cirka 200 mkr.

Aros Bostad har tillsammans med Axeloth Arkitekter utvecklat ett projekt som tar till vara harmonin mellan de gamla funkishusen och de omkringliggande nybyggnationernas olika karaktärer. Resultatet är ett modernt och funktionellt boende i tiden. För mer information om projektet se: www.tegeludden.se

Thomas Hollaus, Bygg- och inköpschef på Aros Bostad: ”Vi är väldigt nöjda med att ha RO-Gruppen som samarbetspartner i detta projekt. De är ett växande bolag med stabil bakgrund och står för nytänkande, engagemang och kunskap inom bostadsbyggnation.”

Andreas Jaldevik, VD på RO-Gruppen: ”Vi är oerhört stolta att inleda detta samarbete med Aros Bostad. Upphandlingsprocessen har präglats av ömsesidighet och förståelse och vi ser fram emot ett långsiktigt samarbete med Aros Bostad som har flera intressanta och högkvalitativa projekt på gång.”

För mer information, kontakta: 
Aros Bostad 
Thomas Hollaus, Bygg- och inköpschef Aros Bostad
Thomas.hollaus@arosbostad.se
Tel: 073-510 09 50

RO-Gruppen 
Andreas Jaldevik, VD RO-Gruppen, 
andreas.jaldevik@ro-gruppen.se
Tel: 0709-99 83 10

Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädesvis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Aros Bostad driver bostadsutvecklingsprojekt i olika utvecklingsskeden med en underliggande utvecklingsvolym om cirka 11,5 mdkr, motsvarande cirka 3 500 bostäder. Läs mer på www.arosbostad.se