GÖRAN CÖSTER TAR PLATS I AROS BOSTADS STYRELSE

Göran Cöster tar plats i Aros Bostads styrelse och tillför värdefull kompetens inom fastighetsfinansiering

Göran Cöster har en lång och gedigen bakgrund från SEB där han har varit operativt verksam under närmare 40 år. Göran har under sin karriär innehaft flera olika tunga befattningar med ansvar för SEBs verksamhet inom fastighetsfinansiering både i Sverige samt för Norden.

Johan A. Gustafsson, Ordförande för Aros Bostad: Vi välkomnar Göran Cöster till Aros Bostads styrelse. Görans solida bakgrund och breda erfarenhet av fastighetsfinansiering i kombination med hans nätverk inom bank- och fastighetssektorn utgör ett värdefullt tillskott till Aros Bostad när vi nu går in i nästa fas i bolagets expansion och utveckling.

Göran Cöster: Aros Bostad är den nya tidens bostadstadsutvecklare med en gedigen och beprövad affärsidé. Jag ser fram emot att bidra med min erfarenhet i styrelsen när nu bolaget tar nästa steg i sin utveckling.

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Johan A. Gustafsson, Styrelseordförande
johan.gustafsson@arosbostad.se
070-847 93 99

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad investerar alltid sida vid sida med sina kapitalpartners i enskilda projekt eller större projektportföljer. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm.

Huvudinvesterare är företrädelsevis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i sammanlagt ett 20-tal projekt med en total area om cirka 220 000 kvm och en total investeringsvolym om cirka SEK 6,5 miljarder. Aros Bostad har nu ca 2 500 byggrätter under utveckling.