ÖSTERSJÖSTIFTELSEN INVESTERAR I AROS BOSTADS FJÄRDE FOND, AROS IV

Östersjöstiftelsen har valt att investera i Aros Bostads fjärde fond – Aros IV och sällar sig därmed till fondens övriga investerare, däribland Första AP-fonden, Gamla Livförsäkringsaktiebolaget SEB Trygg Liv och SEBs Pensionsstiftelse. Inriktningen på Aros Bostads fjärde fond är bostadsutveckling i framförallt Storstockholmsområdet och innefattar såväl nyproduktion som konvertering och utveckling av befintliga kommersiella fastigheter till bostäder och byggrätter. Fondens investeringsvolym uppgår till cirka SEK 3,5 miljarder.

Samir Taha, VD/Partner på Aros Bostadsutveckling AB:

”Vi välkomnar Östersjöstiftelsen som investerare och är glada över det förtroende de har visat oss genom att investera i vår fjärde fond – Aros IV. Med Östersjöstiftelsen som investerare förstärker vi ytterligare vår profil som samarbetspartner till det institutionella kapitalet.”

Henrik Bonde, Placeringsdirektör/CIO för Östersjöstiftelsen:

”Vi har följt Aros Bostads utveckling under en längre tid och är nöjda med denna investeringsmöjlighet, vilken är i linje med vår egen investeringsfilosofi. Aros Bostad är en skicklig bostadsutvecklare med ett gediget ”track record”, vilket gör att vi ser fram emot att samarbeta med Aros Bostad inom ramen för denna investeringsstruktur.”

För mer information, kontakta:
Aros Bostadsutveckling AB
Samir Taha, verkställande direktör/Partner
samir.taha@arosbostad.se
070-553 33 13

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Aros Bostad Aros Bostad är ett partnerägt fastighetsutvecklingsbolag med fokus på bostadsutveckling. Affärsidén är att förvärva, utveckla och/eller konvertera kommersiella fastigheter och mark till byggrätter eller färdiga bostäder. Aros Bostad investerar alltid sida vid sida med sina kapitalpartners i enskilda projekt eller större projektportföljer. Aros Bostads geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm. Huvudinvesterare är företrädelsevis institutionellt kapital från Första AP-fonden, finländska Varma, SEB Trygg-Liv, SEB pensionsstiftelse, Östersjöstiftelsen samt ett antal framstående och kapitalstarka entreprenörer och investerare. Sedan Aros Bostads grundande 2006 har till dags dato investeringar skett i sammanlagt 18 projekt med en total area om cirka 165 000 kvm och en total investeringsvolym om cirka SEK 6 miljarder.