Aros Bostad är en bostadsutvecklare som med hög ambition och lyhördhet utvecklar nya boenden samt omvandlar byggnader med varierande historia till personliga bostäder. Vi genomför projekt utifrån en hållbar helhetssyn och har en djup förståelse och ödmjukhet för hur människor vill bo och leva, idag och imorgon.

Vi har sedan starten 2006 varit en av pionjärerna när det gäller att omvandla kommersiella fastigheter såsom kontorshus, skolbyggnader och industrilokaler till personliga bostäder man inte riktigt sett tidigare. En stor lyhördhet inför de höga krav som ställs på dagens boende och övertygelsen om att nyproduktion inte behöver vara synonymt med bostäder som saknar själ har sedan starten varit kärnan i vår verksamhet.

Vårt geografiska fokus är Mälardalen med särskilt fokus på Storstockholm. Idag är vi främst verksamma inom nyproduktion, där vi med ett heltäckande ansvar har möjlighet att utveckla nytänkandet från grunden när det gäller att bygga bostäder med både själ och hjärta. Vår ambition är att leverera en omhändertagen bostadsupplevelse där alla projekt genomsyras av ett hållbart helhetsperspektiv. Genomtänkta bostäder till form och funktion, materialval och arkitektur som står sig över tid, samt att de bostadsrättsföreningar som bildas är ekonomiskt hållbara.

Aros Bostad är en partnerägd bostadsutvecklare som samarbetar både med utländska och svenska investerare främst från den institutionella sidan. Tillsammans har vi investerat i cirka 25 projekt med en total utvecklingsbar area om cirka  300 000 kvm och en investerings- och utvecklingsvolym om cirka 11,5 miljarder kronor. För närvarande inrymmer vår utvecklingsportfölj cirka 3500 bostäder i olika stadier av projektering och utveckling.
 

 
 

Genomtänkta bostäder till form och funktion,

materialval och arkitektur som står sig över tid.

 
 

Även de bostadsrättsföreningar som bildas av Aros Bostad i samband med ett projekt måste utformas så att de är hållbara ekonomiskt. I vår värld ingår det i hållbarhetsbegreppet. Det är något många missar idag.
AdobeStock_81180645_ed-1.jpg
 
 
AdobeStock_74802487-1.jpg
 

Bra skolor, ett rikt friluftsliv och möjligheten till ett varierat idrotts- och föreningsliv - att platsen för ett potentiellt projekt har förutsättningar som dessa är centralt i vår syn på fastighetsutveckling. Vi planerar och bygger våra projekt utifrån hur våra kunder har det i sin vardag för att skapa en så hög livskvalitet som möjligt.

 
 

 

Kommande projekt

Nockebyn

NOCKEBYHOV

Ordonannsen V

GÄRDET

Tyresö Tre

TYRESÖ