Säljansvarig

Arbetsbeskrivning
Som säljansvarig kommer du att arbeta både strategiskt och operativt för att planera och driva försäljningen i ett antal tilldelade bostadsprojekt. Du ansvarar för att de uppsatta målen för både intäkter och kostnader nås i de tilldelade bostadsprojekten. Rollen innebär att vara en professionell rådgivare i frågor gällande försäljning. Säljansvariga ska på ett affärsmässigt och entusiasmerande sätt leda och stödja de externa fastighetsmäklarna i tilldelade bostadsprojekt så att ni tillsammans agerar professionellt mot kunderna. Säljansvarig ingår i Marknads- och Försäljningsavdelningen och koordinerar sitt arbete med Marknadsansvarig och Kundansvarig i respektive projekt.

Arbetet kan bl a innefatta nedanstående uppgifter i olika bostadsprojekt;
- Leda och driva försäljningen i tilldelade bostadsprojekt samt ansvara för att försäljningsmålen uppnås
- Lägga upp strategi och mål avseende tidplaner för försäljning
- Upprätta intäktsbedömning och marknadsanalys
- Bidra med kundvärden och försäljningsrelaterade synpunkter vid projektutformningen
- Planera, genomföra, följa upp och utvärdera försäljningsdrivande aktiviteter
- Ansvar för att upprätta och följa upp prisstrategi, prissättning, försäljningsbudget, försäljnings- och intäktsprognoser samt likviditetsprognoser i tilldelade bostadsprojekt.
- Kontinuerligt följa och säkerställa att försäljningen i tilldelade projekt sker enligt plan
- Tillse att fastighetsmäklaren arbetar enligt framtagna processer
- Ansvara för att informationen är korrekt på externa och interna webbsidor
- Tillhandahålla information till kostnadskalkyl och ekonomisk plan
- Löpande rapportera försäljningsstatistik
- Medverka på säljstarter, större visningar, och försäljningsdrivande och varumärkesbyggande event - Ansvara för projektinformation i CRM-systemet Vitec

Din profil
Vi söker dig som har minst tre års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter inom försäljning av nyproducerade bostäder är önskvärt. Du ska ha akademisk examen, har du även fastighetsmäklarexamen är det meriterande. Mycket god förmåga att planera, leda och följa upp aktiviteter. Du ska ha god samarbetsförmåga och tycka om att vara spindeln i nätet och entusiasmera medarbetare och mäklare.
Du ska inspireras av att arbeta i en omväxlande miljö och i en växande organisation. I rollen behöver du ha mycket god administrativ förmåga, kunna ta egna initiativ samt vara nyskapande. Vi söker dig som är en utåtriktad person och har god social kompetens.

Ansökan
Skicka ansökan märkt ”Säljansvarig” med CV och personlig presentation till jessica.grip@inhouse.se. Tjänsten ska tillsättas så snart som möjligt och inkomna ansökningar hanteras fortlöpande. Vid eventuella frågor är du välkommen att kontakta Jessica Grip på Inhouse 0704-215026.